event image event image

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej wspólnie z ENERGA Operator oraz Polskim Komitetem Bezpieczeństwa w Elektryce SEP, organizuje:

XIII Konferencję „Prace pod napięciem w sieciach nn, SN i WN w Polsce i na Świecie”

Konferencja ta odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2019r. w Toruniu w hotelu Copernicus.

Konferencja ta jest miejscem wymiany poglądów oraz prezentacji najnowszych zagadnień dotyczących tematyki PPN, które w bieżącym roku obejmować będą m.in. nowe technologie PPN w liniach średnich napięć, aktualizację dokumentacji PPN, wpływ PPN na wskaźniki SAIDI/SAIFI, bezpieczeństwo pracy przy PPN itd. Drugi dzień tej konferencji tradycyjnie poświęcony będzie pokazom prac pod napięciem realizowanym na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych.

Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w tej konferencji oraz w wystawie producentów.