event image event image

Dziękujemy Państwu za udział w zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej wspólnie z ENERGA-OPERTAOR SA oraz Polskim Komitetem Bezpieczeństwa w Elektryce SEP:

Prace pod napięciem w sieciach nn, SN i WN w Polsce i na Świecie

która odbyła się w dniach 6-7 września 2022 r. w Mrągowie.

W Konferencji wzięło udział 110 Uczestników reprezentujących Spółki Dystrybucyjne, Spółkę Przesyłową, ośrodki naukowe oraz dostawców urządzeń i rozwiązań związanych z pracami pod napięciem. Konferencji towarzyszyła wystawa oraz pokazy Prac Pod Napięciem realizowane na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych.

Już tradycyjnie, w zakładce "Pliki do pobrania", publikujemy program Konferencji, materiały konferencyjne, zdjęcia wykonane w jej trakcie, oraz prezentacje tych Autorów, którzy wyrazili zgodę na publikację swoich prezentacji w postaci elektronicznej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w innych Konferencjach organizowanych przez PTPiREE!